Aandoeningen

Psoriasis

Psoriasis is een aandoening van de huid die bij veel mensen in Nederland voorkomt. Naar schatting zijn er 200.000 tot 300.000 mensen die deze aandoening hebben. De meeste mensen worden door de huisarts of dermatoloog behandeld met zalven en crèmes. Deze bevatten meestal bijnierschorshormonen, soms ook synthetisch vitamine D of teerbestanddelen. Dit verbetert de huid over het algemeen wel, maar leidt zelden tot een echt goed resultaat.

Nieuwere behandelingen

Nieuwer zijn behandelingen als lichttherapie, al dan niet na toepassing van vitamine A-achtige preparaten (per pil of via baden) en de zogenaamde biologicals. Dit zijn middelen die oorspronkelijk waren bedoeld tegen auto-immuunziektes als reuma. Het zijn sterk werkende middelen waarvan de bijwerkingen nog niet volledig in kaart zijn gebracht, maar die op grond van hun werkingsmechanisme wel tot gevaarlijke bijwerkingen kunnen leiden. Inmiddels worden deze middelen ook ingezet tegen darmziekten als de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa en ook psoriasis. Met inderdaad veelal een gunstig resultaat. De middelen zijn echter erg duur en daarom komen in het algemeen alleen psoriasispatiënten in aanmerking bij wie meer dan twintig procent van het lichaamsoppervlak is aangedaan.

Dimethylfumaraat

Er bestaat echter een geneesmiddel dat zeer geschikt is voor de mensen die wel veel last hebben van hun psoriasis, maar niet in aanmerking komen voor biologicals: dimethylfumaraat (DMF). Dit is een middel dat al veertig jaar in Duitsland en de Verenigde Staten wordt toegepast en beschreven is door het College van Zorgverzekeraars als ‘een veilig en effectief middel’. Een groot voordeel van dit middel is dat het afgebroken wordt tot een lichaamseigen stof, die in alle cellen van ons lichaam voorkomt. Het hoeft dus niet ontgift te worden door lever en nieren.

Psorinovo

Dimethylfumaraat wordt echter zelden toegepast door dermatologen vanwege met name de mogelijkheid van darmbijwerkingen (krampen en diarree). Echter, dankzij een langzaam opbouwschema en de productie van de DMF-tabletten als slow release preparaat (waarbij het middel langzaam in de darm vrijkomt, Psorinovo), blijkt dit middel nu voor vrijwel iedereen goed verdraagbaar te zijn en zijn er even goede resultaten mee te behalen als met de biologicals. Inmiddels gebruiken er al meer dan duizend mensen in Nederland dit middel en hun aantal neemt nog dagelijks toe. De resultaten zijn dan ook heel goed: 80% van de mensen gaat er tenminste 80% op vooruit. En veel mensen komen vrijwel geheel van hun huidafwijkingen af. Het middel dient evenwel dagelijks gebruikt te worden, na staken van de behandeling komt de psoriasis vrijwel altijd terug.

Voor alle duidelijkheid: ik ben géén dermatoloog en niet elke verzekeraar vergoedt Psorinovo wanneer ik het voorschrijf. Zie verder de website www.psoriasistherapie.nl voor meer inlichtingen.

Preventie

Het wordt steeds duidelijker dat een heleboel aandoeningen in de Westerse wereld veroorzaakt worden door de invloed van de maatschappij op onze gezondheid. ‘Lifestyle factoren’ noemt men dat. Wetenschappers zijn het er inmiddels over eens  dat ten minste vijftig procent van onze ziektes en aandoeningen hierdoor veroorzaakt worden. Een belangrijk negatief aandeel hierbij wordt geleverd door de luxe waarin wij leven: de auto, de supermarkt, de reclame die ons dingen laat kopen die vaak niet optimaal zijn en zelfs ook de gezondheidszorg: tegen veel klachten bestaat immers een pil die de klachten (tijdelijk) doet verdwijnen. En wat is er makkelijker dan een pil slikken?

Lifestyle veranderingen

Toch is het beter voor de gezondheid op langere termijn om zelf de verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid te nemen, door:

  • Regelmatige lichaamsbeweging
  • Echt gezonde voeding
  • Voldoende tijd voor bezinning en zingeving
  • Tijd voor jezelf en voor anderen
  • En vele andere mogelijke maatregelen

Mensen die hierin (enige) begeleiding wensen, kan ik hierin bijstaan.

Garanties zijn er niet in dit leven, wie wel een (ernstige) ziekte krijgt en wie niet, valt nog slechts gedeeltelijk te voorspellen (via risicofactoren). Maar wie zijn best doet om zo gezond mogelijk te leven, heeft in ieder geval zich zelf niets te verwijten als het naderhand toch mis gaat.

Andere huidaandoeningen

Naast psoriasis bestaan er nog vele andere huidaandoeningen. Veel daarvan worden ‘eczeem’ genoemd, een verzamelnaam voor diverse aandoeningen met diverse oorzaken. De behandeling daarvan behoort primair bij huisarts en dermatoloog. Maar wie verder wil gaan dan de zalven en crèmes met bijnierschorshormonen die veelal worden voorgeschreven, kan ook proberen met voeding, kruiden en andere maatregelen de aandoening beter beheersbaar te maken.

Daartoe maak ik gebruik van vele verworvenheden van de diverse soorten geneeskunde die in deze wereld worden toegepast. Met vaak aansprekende resultaten.

Darmproblemen

Niet voor niets heeft de reclame zich de slogan ‘zeventig procent van je afweer zit in je darm’ toegeëigend. Dit was al vele jaren bekend binnen de natuurgeneeskunde en begint nu pas in de gezondheidszorg door te dringen. Onze darm heeft een oppervlakte van een tiende tot een half voetbalveld en is verreweg het grootste gedeelte van ons lichaam dat aan de buitenwereld is blootgesteld. De darm bevat ook meer darmbacteriën dan wij cellen in het lichaam hebben, tussen de een en twee kilogram. Die darmbacteriën zijn er niet voor niets: zij beschermen ons tegen schadelijk bacteriën, virussen, schimmels en parasieten en vormen de eerste barrière daartegen. Het is dus van groot belang dat de darmbacteriën, onze darmflora, in voldoende mate aanwezig zijn.

Darmflora

Soms is het hebben van een goede darmflora niet voldoende en kunnen er toch problemen ontstaan. Antibiotica helpen om schadelijke bacteriën te doden, maar doden ook veel van de goede darmflora. Met de juiste voeding en soms supplementen kan hier vaak weer een goede balans tot stand worden gebracht.

Dit geldt ook voor trage darmen, te snelle darmen en het zogenaamde ‘prikkelbare darm syndroom (Irritable Bowel Syndrome, IBS). In veel gevallen kan met simpele maatregelen als voeding en soms wat supplementen een aanzienlijke verbetering bereikt worden.

Doorlaatbare darm

Een slechte darmwerking houdt ook verband met diverse andere gezondheidsproblemen: bij allergieën maar ook auto-immuunziektes, bij extra gevoelige darmen (IBS), immuunzwakte (altijd verkouden) en ook bij sommige vormen van chronische vermoeidheid speelt een slechte darmwerking vaak een rol.

De behandeling van darmproblemen is sterk afhankelijk van klachten, ziektebeeld en reeds gebruikte medicatie. Maar in veel gevallen is er ten minste enige verbetering mogelijk.

Schildklierproblemen

Schildklieraandoeningen zijn zeker niet zeldzaam in Nederland. Vooral bij vrouwen treedt regelmatig een auto-immuunziekte van de schildklier op, de ziekte van Hashimoto. Hierbij maakt het lichaam antistoffen tegen de eigen schildklier, zodat deze op termijn aangetast worden en de schildklierfunctie geheel of gedeeltelijk verloren gaat.

De schildklierfunctie kan ook verminderen en onvoldoende worden na behandeling van de ziekte van Graves/Basedow. Dan is er oorspronkelijk sprake van een verhoogde schildklierwerking die men vaak via radioactief jodium tracht te verminderen. Gevolg is dan regelmatig dat er te weinig schildklierfunctie overblijft.

Thyroxine

In beide gevallen wordt door de internist/endocrinoloog synthetisch schildklierhormoon voorgeschreven. Bij veel mensen leidt dit tot een voldoende resultaat en dan verdwijnen symptomen als moeheid, een lage temperatuur en kouwelijkheid, een trage darmwerking, droge huid en haren en haaruitval (ook van de wenkbrauwen). Maar niet iedereen vaart wel bij deze behandeling. Bij deze groep mensen blijkt een medicijn waarin niet alleen het schildklierhormoon thyroxine (T4) maar waarin ook wat T3 zit, het eigenlijk werkzame hormoon in ons lichaam dat na omzetting van T4 in T3 gemaakt wordt, een betere keus die helpt de symptomen te bestrijden.

Er zijn diverse medicijnen die naast T4 dus ook T3 bevatten, en die kunnen vaak tot betere resultaten leiden dan alleen het synthetisch gemaakte T4 van internist/endocrinoloog. Hoewel deze behandeling omstreden is vanuit de reguliere gezondheidszorg, blijken mensen hier toch vaak baat bij te hebben. En in deze sluit ik mij dan aan bij die eigenwijze groep van artsen die stellen dat ‘wie geneest heeft gelijk’.

Chronische vermoeidheid

Er lopen in Nederland tienduizenden mensen rond die leiden aan chronische vermoeidheid, ook wel CVS (Chronisch Vermoeidheids Syndroom, in het Engels CFS, Chronic Fatigue Syndrome) of ME (Myalgische Encefalomyelitis) genoemd. Vaak krijgen die mensen van hun arts te horen dat alles uitgezocht is en dat ‘het tussen de oren zit’ en dat is in zeker opzicht waar: alles wat een mens voelt en ervaart wordt in de hersenen bewust. Dat betekent echter nog niet dat het ook ‘psychisch’ is, feitelijk een synoniem voor ‘ingebeeld’.

Er zijn websites volgeschreven met theorieën over chronische vermoeidheid en hoewel veel hiervan niet strookt met de huidige geneeskundige inzichten, blijkt toch zeer regelmatig dat alleen al behandeling van de darm tot een opzienbarende verbetering kan leiden. Een voedingsadvies is hiervan de basis, maar vaak zijn meer maatregelen (tijdelijk) nodig.

Andere oorzaken

Naast gifstoffen en (daardoor ontstane) tekorten kunnen ook andere oorzaken leiden tot chronische vermoeidheid: een minder goed werkende schildklier, een gebrek aan lichaamsbeweging, mogelijk de aanwezigheid van gisten, schimmels en parasieten in de darm, een chronische overbelasting van de bijnier (die onze stresshormonen) aanmaakt en zo kunnen diverse factoren bijdragen aan een chronisch vermoeidheidssyndroom.

Integrale aanpak

Omdat ik een voorstander ben van een integrale aanpak, waarbij op alle fronten waar een probleem gevonden wordt, behandeld wordt, kan zo’n aanpak wel een aanzienlijke impact op het dagelijks leven hebben. Maar gelukkig wordt er toch zo vaak een goed resultaat geboekt dat het jammer zou zijn het niet te proberen.

Emfyseem – COPD

Emfyseem is een longaandoening waarbij de hoeveelheid functionerende longblaasjes is verminderd en dus de hoeveelheid zuurstof die per ademteug opgenomen kan worden is verminderd. Gevolg is dat er minder zuurstof gebruikt kan worden door het lichaam en men sneller in ademnood komt.

Emfyseem kan ontstaan na astma, na chronische bronchitis en (vooral) na roken. Er bestaat een vorm die veroorzaakt wordt door een enzymgebrek (het alfa1-antitrypsine), maar in sommige gevallen valt ook niet te achterhalen wat de oorzaak is.  Emfyseem leidt meestal pas op oudere leeftijd tot kortademigheid.

Regulier zijn er bepaalde medicijnen die vaak de kortademigheid kunnen verbeteren. Als er sprake is van slijmvorming en ontsteking zijn daar ook medicijnen tegen. Maar meestal adviseert de longarts niet om de longen ook zoveel mogelijk te beschermen tegen de onafwendbare veroudering, want per jaar verliest een gemiddeld mens ongeveer 1,5 procent van de longfunctie. Beschermen kan echter wel en er is inmiddels ook een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijsmateriaal die dit ondersteunt. Daarnaast blijkt ook dat oefening helpt voor de longfunctie. Ook bepaalde kruiden kunnen helpen de longfunctie te optimaliseren en slijmvorming, indien aanwezig, te verbeteren.

Vanuit mijn deskundigheid wil ik u graag bijstaan om de gezondheid van uw longen zo lang mogelijk te rekken en daarmee het moment dat eventueel zuurstof nodig wordt zo lang mogelijk uit te stellen.

Hart- en vaatproblemen

Hart- en vaatziekten zijn momenteel de meeste voorkomende oorzaak van overlijden. Toch zijn er culturen waar deze aandoeningen nauwelijks voorkomen. Het blijkt dat in onze westerse maatschappij de belangrijkste oorzaak lifestyle-factoren zijn. Te weinig beweging, teveel gewicht, teveel en ongezonde voeding zijn hiervan de belangrijkste redenen.

Technische ingrepen

Nu is juist op dit gebied de medische techniek ver gevorderd. Het dotteren van bloedvaten (al dan niet met achterlaten van een stent, een veertje dat het vat verwijd houdt) en ook bypassoperaties met eigen of kunstmatige bloedvaten zorgen ervoor dat veel mensen toch weer verder kunnen nadat een ernstig probleem is geconstateerd. Maar ook dan zal de aandoening op termijn weer terugkeren, zolang er niets wordt gedaan aan de oorzakelijke factoren. De medische inzichten hierover zijn langzamerhand aan het veranderen. Vaatvernauwing blijkt feitelijk niet zozeer veroorzaakt wordt door het eten van de verkeerde vetten (verzadigde vetten en cholesterol), maar dat deze spelen pas een rol spelen nadat de eerste schade wordt veroorzaakt door een chronische ontsteking van een lage intensiteit (laaggradige ontsteking). En deze wordt dan bij voorbeeld veroorzaakt door chronische stress, hormonen uit teveel vetweefsel, een gebrek aan aanpassingsvermogen door te weinig conditie en meer van dit soort oorzaken.

Nieuwe inzichten

Het is een vakgebied waarin dagelijks nog nieuwe dingen worden ontdekt. Maar veel van die dingen kunnen wij gewoon leren uit het verleden. Bijvoorbeeld van de volken die nooit last hebben van deze aandoening. Twee dingen vallen dan direct op: een mens moet bewegen (en beduidend meer dan wij gemiddeld doen tegenwoordig) en een mens zou eigenlijk altijd minder moeten eten dan wij denken. Want alleen langdurige caloriebeperking blijkt echt een bewezen factor die de gezonde levensduur verlengt.

Preventie en begeleiding

Voor preventieve acties, maar ook voor controle en begeleiding van uw hart- en vaataandoening wil ik u gaarne bijstaan met adviezen over bewegen, eten en drinken, eventuele kruiden en supplementen en hoe u chronische stress kunt verminderen.

Suikerziekte / diabetes mellitus

Evenals hart-  en vaatziektes is ook diabetes mellitus een ziekte die sterk in opkomst is in onze cultuur. Hoofdoorzaak ligt in het feit dat wij dagelijks veel meer suiker en snel opneembare en in suiker omzetbare koolhydraten eten dan waar onze genen op in gesteld zijn. Suiker is een hele goede brandstof, te vergelijken met superbenzine voor de auto. Maar teveel suiker kunnen wij helemaal niet goed verwerken en dat wordt dan als vetweefsel opgeslagen. Bovendien kan bij een chronisch teveel aan suiker een zogenaamde insuline-resistentie optreden. Insuline is het hormoon dat het lichaam gebruikt om suikers in lever en spieren (en vetweefsel) op te slaan. Wanneer lever en spieren al vol zitten, wordt vaak de hoeveelheid insuline verhoogd. Op den duur kan het lichaam hierdoor ongevoelig worden voor de eigen insuline en dat noemt met insuline resistentie. Dit leidt op den duur onherroepelijk tot een verhoogde suikerspiegel en daarmee dus een beginnende suikerziekte.

Insulinegevoeligheid

Bij de behandeling hiervan worden veelal eerst medicijnen ingezet die het lichaam weer beter gevoelig maken voor de eigen insuline. Wanneer de eigen insulineproductie door de alvleesklier niet voldoende is, dan zal insuline van buitenaf moeten worden toegevoegd: men gaat insuline spuiten, veelal twee, drie of zelfs vier keer per dag.

Mogelijkheden

Toch hoeft het zo ver niet te komen. Gewichtsbeheersing, caloriebeperking en vooral het vermijden van snel opneembare suikers kunnen hier een wereld van verschil maken. Ook zijn er bepaalde kruiden en voedingssupplementen die kunnen helpen.  Zelfs wanneer suikerziekte al ontstaan is en de eerste complicaties beginnen op te treden.

Verdere klachten en ziektebeelden

Er bestaan een heleboel aandoeningen en ziektebeelden waar onze moderne geneeskunde nog geen goed werkende medicijnen voor heeft of die alleen met medicijnen (tijdelijk) onderdrukt kunnen worden. Zorgen voor een zo goed mogelijke basisgezondheid kan soms al veel helpen om hier iets tegen te doen. Ook zijn er vele manieren om op een andere manier (gedeeltelijke) genezing te bewerkstelligen. Dus ook als uw klachten of kwaal niet genoemd zijn in de vorige teksten op deze website, bestaat er een goede kans dat er altijd wel een of meer maatregelen en/of natuurmiddelen zijn die u kunt toepassen.

Bronnen van kennis

Natuurlijk weet ik ook niet alle beschikbare maatregelen tegen elke aandoening uit mijn hoofd, hoewel ik er in de loop van de jaren al een heleboel heb vastgelegd. Maar daarnaast heb ik toegang tot bronnen waar deze maatregelen en remedies zijn opgeslagen en heb ik de kennis om daarbij het kaf van het koren te scheiden. Dus ook als u een zeldzamer beeld heeft, nodig ik u uit om uw probleem aan mij voor te leggen. Mogelijk heb ik wel degelijk een of meer maatregelen voor u die kunnen helpen om het probleem geheel of gedeeltelijk op te lossen. En anders kan ik wellicht ook helpen om het probleem niet erger te laten worden.

Diverse beelden

Tegenwoordig komt het regelmatig voor dat geneesmiddelen een tweede leven krijgen voor een andere aandoening. Dat geldt ook voor sommige supplementen en vitamines.

Zo blijkt dimethylfumaraat (zie ook psoriasis, maak een link) ook vaak te helpen om lichen sclerosus te verbeteren. Ook is aangetoond dat het middel de aanvallen (of Schubs) bij RRMS (Relapsing en Remitting Multiple Sclerosis) met bijna de helft kan verminderen.